Arvonnan yleiset säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Ilmekodit Oy
Y-tunnus: 2837786-2

 

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Ilmekodit Oy:n työntekijät, sekä muut henkilöt jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Ilmekodit Oy:llä oikeus hylätä osallistuminen.

 

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Ilmekodit Oy:llä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

 

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon laskennallinen arvo voidaan hyvittää kampanja-aikana ostetun palvelun loppusummasta voittajan näin halutessa. Palkintoon ei kuulu mahdolliset asennustyöt, ellei arvonnan yhteydessä ole toisin mainittu. Palkinto voidaan vaihtaa vastaavaan tuotteeseen Ilmekodit Oy:n puolesta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli mainitun palkinnon saatavuudessa, hinnassa tai muussa hankintaan vaikuttavassa tekijässä on tapahtunut muutoksia arvonnan julkistamisen jälkeen.

 

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Ilmekodit Oy pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

 

6. Henkilötietojen käsittely

Ilmekodit Oy käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Ilmekodit Oy ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille osapuolille käytettäväksi suoramarkkinointiin.

Yhteystiedot jäävät Ilmekodit Oy:n markkinointia varten ja osallistuja suostuu kilpailuun osallistumalla vastaanottamaan markkinointiviestejä Ilmekodit Oy:ltä antamiinsa yhteystietoihin.

 

7. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Ilmekodit Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Ilmekodit Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Ilmekodit Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Ilmekodit Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien  riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja.

Ilmekodit Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mitkään Ilmekodit Oy:n järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.